KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


EUBORDERREGIONS Seminer ve Proje Çalıştayı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi olarak Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projelerinden biri olan EUBORDERREGIONS isimli projede ortak olarak yer alıyoruz. Dört yıl sürecek bu projenin çeşitli aşamalarından biri olarak 27 Eylül 2013 Cuma sabahı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda Avrupa Birliği Komşuluk Politikası’nın (ENP) Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmış, bölge ülkelerinden gelecek katılımcılarla AB Komşuluk Politikası bağlamında serbest bir tartışma ortamı sağlanmıştır.