KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


ODTÜ Destekli Araştırma Projeleri

Orta Asya Ülkelerinde Rejim Değişiklerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkileri 2017


Azerbaycan Gençliğinin Siyasi Algıları 2017


Avrupa Komşuluk Politikası: Gürcistan ve Azerbaycan’da Demokratikleşme/Otoriterleşme Örnekleri 2016

Avrupalılaşma Aracılığıyla Demokratikleşme: Gürcistan’daki Siyasi Elitler Örneği 2014

Kırım Tatar Kimliği; Zayıflayan Dil, Güçlü Bir Etnik Kimlik 2013

Milliyetçi, Muhafazakar ve Neo-liberal Yönetimlerde Kadın Politikalarının Değişimi: Türkiye ve Rusya Karşılaştırması - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2011

 

Azerbaycan'daki Profesyonel ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2011

 

Sovyet Sonrası Dönem Bölge Çalışmaları Alanında Uluslararası Bölgesel Akademik Ağların Oluşturulması ve Geliştirilmesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2011

 

Gürcistan ve Azerbaycan'ın Demokratikleşmesinde Siyasi Partilerin ve Çok Partili Sistemin Rolü - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2010 

 

Gürcistan'da Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2010

 

Türkiye-Azerbaycan İkişkileri (1991-2010) - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2010 

 

Evrensellik ve Çokkültürlülük Tartışması Çerçevesinde Kanada ve Türkiye'de Kadının İnsan Hakları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2009

 

Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür ve Seçkinler - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2009

 

Kırım Tatarları’nda Etnik Kimliğin Belirleyici Unsurları - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Kazakistan ve Özbekistan’da Kırım Tatar Kimliği ve Anavatan Algısı - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Sovyet Sonrasında Yaşam Standardı: Adige Cumhuriyeti Örneği - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Kazakistan ve Özbekistan’da Kırım Tatar Kimliği ve Anavatan Algısı - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Petrolün Ekonomi-Politiği Kazakistan Örneği - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Sovyet Sonrası Dönemde Çok Partili Sistem ve Siyasal Partilerin Gelişimi- Azerbaycan, Gürcistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2005

 

Rusya'nın Irak Savaşı Sırasında İzlediği Dış Politika ve ABD ve Türkiye ile olan İlişkilerine Etkileri - Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2005

Anavatan-Diaspora İlişkisi: Azerbaycan, Bulgaristan ve Kırım Örnekleri - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2004

 

Sovyet Sonrası Bağımsızlığını Kazanan Devletlerde Üç Boyutlu Dönüşüm Süreci: Kazakistan Örneği - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2004

 

Dobruca Bölgesinde Etnik Kimliğin Tarihsel, Dinsel ve Kültürel Belirleyici Unsurları - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2004

 

Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye’de Internetin Demokratikleşme ve Sivil Toplum Oluşumuna Katkısı - ÖYP-YUUP 2004

 

Kazakistan’da Müzecilik ve Milli Kimlik - ÖYP-YUUP 2004

 

Ceditçilikten Post-Modernizme: Geçtiğimiz Yüzyılda Eğitim Kurumlarının Dönüşümü ve Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da Kimlik Oluşumları Üzerine Etkileri - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2003

 

Makedonya’da Kültürel, Tarihi ve Dini Kimliklerin Belirleyici Unsurları - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2003

 

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Normlarının Ulusal Bağlamdaki Etkileri: Azerbaycan, Kazakistan ve Bulgaristan Örnekleri - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2003

 

Kazakistan’da Etnik Yapı ve Kimlik Meseleleri - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2003

 

Siyasal Dönüşüm Sürecinde İnsan Hakları, Azerbaycan, Bulgaristan ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Yaklaşımlar - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2002

 

Kafkasya’daki Etnik Sorunlar, Bölgesel Dengeler ve Yerel Eğilimler - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2001 

 

Özelleştirmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Sonuçları: Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2001

 

Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Türk Girişimciler - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2000

 

Avrasya ve Orta Doğu Ülkeleri Üzerine Veritabanı Oluşturulması Projesi - ÖYP YUUP 2000

 

Türk Cumhuriyetlerinde Göç Olgusu: Azerbaycan Örneği - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 1998