KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


Sponsorlarımız

Bakü-Tiflis-Ceyhan Konsorsiyumu

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
http://www.unesco.org

http://www.unesco.org.tr

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
http://www.undp.org

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

http://www.unhcr.org.tr/index.asp

 

British Petroleum
http://www.bp.com

 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
http://www.dpt.gov.tr

 

ENSR International
http://www.ensr.com

 

International Center fora Black Sea Studies (ICBSS)
http://www.icbss.org/

 

NATO
http://www.nato.int  

 

Rio Tinto
http://www.riotinto.com

 

Rus-Türk Araştırmaları Merkezi (RUTAM)
http://tr.rutam.org/

 

Stratejik Araştırmalar Merkezi – Dışişleri Bakanlığı  
http://www.sam.gov.tr/

 

The British Council
http://www.britisihcouncil.org

 

T.C. Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi
http://www.discoverturkey.com/genel.html

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
http://www.tubitak.gov.tr

 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
http://www.tika.gov.tr