KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


Ulusal Projeler

Özelleştirmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Sonuçları: İskenderun (İsdemir), Ereğli (Erdemir) ve Karabük Demir Çelik İşletmelerinin Karşılaştırılması - Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2001

 

Arnavutluk: Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Analizi - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 2000

 

Azerbaycan’da Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 2000

 

Makedonya’nın Yugoslavya Sonrası Dönemde İzlediği Yol: Kriz ve Ayakta Kalma Döngüleri - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 2000

 

Türkmenistan’da Sovyetler Sonrasında Değişen Ahlaki Değerler: Mülkiyet ve Sadakat - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 2000

 

Türklerde Yönetim Kültürü: Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan Örnekleri - T.C. Kültür Bakanlığı 1999

 

Rusya’da Liberal Partilerce Savunulan İktisadi Politikaların Politik-Ekonomik Değerlendirmesi - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1998

 

Orta Asya ve Kafkasya Gözüyle Türkiye: Azerbaycan Örneği. Azerbaycan Kamuoyunda Türkiye’nin İmajı ve Türkiye - Azerbaycan İlişkileri - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1998 

 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkileri - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1998

 

Türklerde Nevruz Geleneği - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1998

 

Azerbaycan’da Demokratikleşme Süreci ve Siyasal Seçkinler - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1997 

 

Orta Asya Ülkelerinin Sosyal Değişiminde ve Eğitim Sisteminde Türk Okullarının Rolü: Türkmenistan ve Kırgızistan Örnekleri - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1997

 

Cezalandırılmış, Sınırdışı Edilmiş, Sürgün Edilmiş ve Dağılmış Ahıska Türkleri - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1997 

 

Kazakistan’ın Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye ile İkili İlişkilerinin Karşılaştırılması - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1996

 

Türk Kültüründe Kentsel Ailede Gelenek, Görenek ve Değerler - T.C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi 1996

 

Kazakistan’ın Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye ile İkili İlişkilerinin Karşılaştırılması - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1996 

 

Kırgızistan’da Piyasa Ekonomisinin Kuruluşu ve Özel Teşebbüsün Oluşumu - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1996

 

Türkmenistan’da Doğalgaz ve Petrolün İhracatı Sorunu - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1996