KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Ayata, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

KORA Merkez Başkanı

Bölge: Avrasya
Alan: Sosyal etki analizi, kadın, siyasette kadın, yönetim, yoksulluk, siyasal yaşam, siyasi partiler, toplumsal cinsiyet ve etnisite
e-mail: aayata@metu.edu.tr

Tel: 0090 312 210 3064 - 0090 312 210 3051

 

Doç.Dr. Ayça Ergun, Sosyoloji Bölümü 

KORA Merkez Başkan Yardımcısı
Bölge: Güney Kafkasya
Alan: Siyasal seçkinler, demokratikleşme, devlet toplum ilişkileri, sivil toplum, insan hakları, diaspora, siyasal tercihler
e-mail: ayer@metu.edu.tr
Tel: 0090 312 210 5996 - 0090 312 210 3718

 

Prof. Dr. Ali Türel, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Alan: Barınma ekonomisi ve sorunları, kentsel ulaşım ve kent gelişimimi ve planlama sorunları 
e-mail: aturel@metu.edu.tr
Tel: 0090 312 210 2206 

Doç.Dr. Pınar Akçalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölge: Orta Asya
Alan: Orta Asya politikaları, karşılaştırmalı siyaset ve etnisite 
e-mail: akcali@metu.edu.tr
Tel: 0090 312 210 2045

 

Doç.Dr. Cennet Engin Demir, Eğitim Bilimleri Bölümü

Bölge: Orta Asya
Alan: Gelişmekte olan ülkelerde ilköğretim, kadın ve eğitim, sosyal eğitim kuruluşları, dezavantajlı grupların eğitimi, Orta Asya Ülkeleri’ndeki Türk okulları

e-mail: cennet@metu.edu.tr
Tel: 0090 312 210 4028

 

Doç.Dr. Mustafa Şen, Sosyoloji Bölümü

Bölge:

Alan:

e-mail: senmusti@metu.edu.tr

Tel: 0090 312 210 3119

 

Doç.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Bölge: 
Alan: 
e-mail: 0090 312 210 5438