KORA Merkez Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrisever TASAM tarafından 8

Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 8. İstanbul Güvenlik Konferansı

kapsamında "Changing Dynamics of Regional Security in the Caucasus and

Central Asia and Their Implications for Turkey's "Asia Anew" Strategy"

başlıklı bir konferans tebliği sunmuştur.


Last Updated:
25/12/2022 - 21:31